Oferta

 • Inteligentny dom ( INTERNET RZECZY)      [KLIKNIJ i SPRAWDŹ]:

   

  – system sterowania i zarządzania z każdego miejsca na świecie z Twojego smartfona- oświetlenie, bramy, furtki, drzwi, gniazdka, czujniki temperatur, czujniki cieczy, monitoring

  – harmonogramy pracy urządzeń

  Projektujemy i wykonujemy infrastrukturę dostosowaną do Twoich potrzeb. Dzięki tym rozwiązaniom zaoszczędzisz na energii elektrycznej.

 •  Instalacje elektryczne:

   

  – doradztwo w zakresie doboru rozwiązań technicznych- projekty instalacji

  – kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznej

  – dobór osprzętu / dobór zabezpieczeń przeciwporażeniowych ( gniazd, włączników, oświetlenia, bezpieczników [stopień szczelność IP])

  – modernizacja / przebudowa / rozbudowa istniejących instalacji elektrycznych

  – projektowanie, wykonie oraz montaż / przebudowa / rozbudowa rozdzielnic elektrycznych, tablic bezpiecznikowych

  – montaż instalacji SSP (System Sygnalizacji Pożaru)

  – budowa / modernizacja  WLZ

  – szafy sterownicze

  – instalacje odgromowe budynków

  – systemy ogrzewania (ogrzewanie podłogowe, systemy przeciwoblodzeniowe, elektryczne systemy grzewcze)

  – audyt oraz serwis instalacji elektrycznych / tablic bezpiecznikowych / rozdzielnic elektrycznych w zakresie doboru zabezpieczeń oraz prawidłowego wykonania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  – gwarancyjny serwis elektryczny oraz usuwanie awarii elektrycznych

  – AUTOMATYKA: bramy wjazdowe oraz garażowe, furtki, rolety wewnętrzne i zewnętrzne

  – ENERGETYKA: sieci kablowe (NN i SN), sieci napowietrzne (NN, SN), stacje trafo

 • Pomiary elektryczne:

   

  – szybkiego wyłączania- stanu izolacji instalacji


  – wyłączników różnicowo-prądowych

  – stanu izolacji linii napowietrznych i kablowych

  – oświetlenia pomieszczeń

  – szybkiego wyłączania

  Integralną częścią pomiarów jest wykonana dokumentacja techniczna, zatwierdzona przez uprawnione osoby, opracowana na podstawie obowiązujących przepisów.

 • Instalacje Niskoprądowe:

   

  – instalacje teletechniczne (telefoniczne, domofonowe, komputerowe, monitoring, TV, WIFI)- systemy sygnalizacji włamania i napadu SSWiN


  – systemu kontroli dostępu KD

  – instalacji monitoringu CCTV

  – systemy oddymiania i p.poż.

Obsługujemy:     Duże i małe firmy,      budynki/hale produkcyjne,     budynki usługowe,     budynki magazynowe

 • Oferujemy:

– doradztwo w zakresie przydziału mocy, doboru urządzeń / zabezpieczeń / infrastruktury elektrycznej / rozmieszczenia zasilania / osprzętu / rozwiązań technicznych

– umowy serwisowe / pogotowie elektryczne

– audyt infrastruktury / zabezpieczeń

– budowę rozdzielnic / tablic bezpiecznikowych / szaf sterowniczych dostosowanych do potrzeb klientów

– rozbudowę / modernizację istniejącej infrastruktury

– szkolenia z zakresu bezpieczeństwa przeciwporażeniowego oraz obsługi infrastruktury elektrycznej

– pomiary elektryczne wraz z dokumentacją

– gwarancję na wykonane usługi

– naprawy pogwarancyjne

– przyłącza energetyczne (NN,SN)

– systemy zarządzania / sterowania z dowolnego miejsca na świecie 

– jak również usługi usługi z sekcji ” Dla klientów indywidualnych”